A

 • ALTERSFRENN STAUSEI – Béiwenerstrooss 2 L-9678 NOTHUM
 • Antenne Collective Harlange – 5, Rue de Bettlange L-9657 Harlange

C

 • Chorale BAVIGNE – Doerfstrooss 28 L-9635 BAVIGNE
 • Chorale HARLANGE – Rue Bierg 45 L-9656 HARLANGE
 • Chorale KAUNDORF – Enneschtduerf 23 L-9662 KAUNDORF
 • CHORALE MECHER – Dénkert 6 L-9669 MECHER
 • Chorale NOTHUM – Kaunereferstrooss 19 L-9678 NOTHUM
 • Chorale Tarchamps – 10, Rue Virstadt L-9689 Tarchamps
 • CISLAC – 21, rue Villers L-9657 Harlange
 • CLUB DES JEUNES BAVIGNE – MECHER – 14, Harelerberg
  L – 9635 BAVIGNE
 • CLUB DES JEUNES HARLANGE – 3, rue Banny L-9657 HARLANGE
 • CLUB DES JEUNES KAUNDORF – 9, Duerfstrooss L-9669 Mecher
 • Club des Jeunes Nothum – Duerfstrooss 7 L-9678 NOTHUM
 • CLUB DES JEUNES TARCHAMPS – 29 um Bierg L-9689 TARCHAMPS

D

 • DTC Excelsior KAUNDORF – Am Ieweschtduerf 15 L-9662 KAUNDORF

E

 • Eng voll Kees Asbl Noutem – 1, Kaunereferstrooss L-9678 NOTHUM

F

H

M

 • Männer vum Séi – 24, Am Enneschtduerf L-9662 KAUNDORF

P

 • PIRMINUSFRÖNN KAUNEREF – 23, Am Enneschtduerf L-9662 KAUNDORF

S

 • Séi Léidies – 23, Am Enneschtduerf L-9662 KAUNDORF
 • SPORTFESCHER VUM STAUSEI – Kaunereferstrooss 1 L-9678 NOTHUM
 • SPUERVERAIN MECHER – 77, Rue Jos Simon L-9550 WILTZ

T

 • TAEKWON DO UEWERSAUER – resp. Malget Michel Oberwampach
 • THEATERBÜHN TARCHAMPS – 1 op der Heed L-9689 TARCHAMPS

U

 • Uergelfrënn Béiwen – 30, Berelerwee L-9635 BAVIGNE

V

 • VC STAUSEI – 26, rue de l’Eglise L-8606 Bettborn
Dernière modification le 06.11.2023
Aller au contenu principal